Simon Patton

Simon Patton wrote a thesis on modern Chinese poetry.